Izba rzemieślnicza w Dreźnie

O nas

Izba rzemieślnicza w Dreźnie jest organem prawa publicznego. Reprezentuje interesy rzemiosła w drezdeńskim okręgu administracyjnym. Licząc 22 200 zakładów członkowskich, które zatrudniają blisko 120 000 pracowników, jest jedną z największych pod względem liczby członków izb rzemieślniczych we wschodnich Niemczech.

Do zadań izby rzemieślniczej oprócz doradztwa prawnego i gospodarczego należy również doradzanie zakładom prowadzącym naukę zawodu, praktykantom i jednostkom oświatowym odnośnie kształcenia zawodowego. Również nadzór nad kształceniem i przeprowadzanie egzaminów należą do zakresu zadań Izby Rzemieślniczej. W centrach kształcenia Izby w Dreźnie, Großenhain i Pirnie oferowane są liczne możliwości dokształcania – od szkoleń zawodowych, przez kursy mistrzowskie, po studia łączone z pracą zawodową.

Członkowstwo zakładów rzemieślniczych w Izbie Rzemieślniczej reguluje prawo i Ustawa o rzemiośle (Handwerksordnung - HwO). Wpis do Rejestru Izby Rzemieślniczej musi nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia samodzielnej działalności rzemieślniczej lub gospodarczej. Dopiero taki wpis czyni z niezależnego zakładu warsztat rzemieślniczy posiadający obowiązkowe zezwolenie.

Dzięki niewielkiej odległości od Polski i Czech możliwa jest bliska współpraca z tymi krajami, ale również z Francją. Od lat odbywa się regularna wymiana praktykantów z tymi państwami.

Inne tematy, w których Izba Rzemieślnicza przekracza granice lub działa aktywnie na rzecz interesantów z zagranicy:

Dalsze pytania prosimy kierować do naszego Referatu ds. stosunków międzynarodowych, Jana Westphälinger (języki kontaktowe: angielski, czeski).

Kontakt

Izba Rzemieślnicza w Dreźnie
Am Lagerplatz 8
01099 Drezno

Telefon: +49 (0)351 4640-30
Faks: +49 (0)351 4719188

Wyślij e-mail
Strona internetowa: www.hwk-dresden.de