Izba rzemieślnicza w Dreźnie


O nas

O nas

Izba rzemieślnicza w Dreźnie jest organem prawa publicznego. Reprezentuje interesy rzemiosła w drezdeńskim okręgu administracyjnym. Licząc 22 700 zakładów członkowskich, które zatrudniają blisko 125 000 pracowników, jest jedną z największych pod względem liczby członków izb rzemieślniczych we wschodnich Niemczech.

Do zadań izby rzemieślniczej oprócz doradztwa prawnego i gospodarczego należy również doradzanie zakładom prowadzącym naukę zawodu, praktykantom i jednostkom oświatowym odnośnie kształcenia zawodowego. Również nadzór nad kształceniem i przeprowadzanie egzaminów należą do zakresu zadań Izby Rzemieślniczej. W centrach kształcenia Izby w Dreźnie, Großenhain i Pirnie oferowane są liczne możliwości dokształcania – od szkoleń zawodowych, przez kursy mistrzowskie, po studia łączone z pracą zawodową.

Członkowstwo zakładów rzemieślniczych w Izbie Rzemieślniczej reguluje prawo i Ustawa o rzemiośle (Handwerksordnung - HwO). Wpis do Rejestru Izby Rzemieślniczej musi nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia samodzielnej działalności rzemieślniczej lub gospodarczej. Dopiero taki wpis czyni z niezależnego zakładu warsztat rzemieślniczy posiadający obowiązkowe zezwolenie.

Dzięki niewielkiej odległości od Polski i Czech możliwa jest bliska współpraca z tymi krajami, ale również z Francją. Od lat odbywa się regularna wymiana praktykantów z tymi państwami.

Inne tematy, w których Izba Rzemieślnicza przekracza granice lub działa aktywnie na rzecz interesantów z zagranicy:

  • Uznawanie zagranicznych egzaminów końcowych (osoba odpowiedzialna: Katharina Sussek, telefon 49 351 8087-547, e-mail: katharina.sussek@hwk-dresden.de)
  • Współpraca międzynarodowa za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network (osoba odpowiedzialna: Jana Westphälinger, telefon: +49 351 4640-503, e-mail: jana.westphaelinger@hwk-dresden.de)
  • Wymiana praktykantów (osoba odpowiedzialna: Uta Müller, telefon: 49 351 4640-546, e- mail: uta.mueller@hwk-dresden.de)
  • Doradztwo w zakresie targów (osoba odpowiedzialna: Ulrike Brömel, telefon: 49 351 4640-937, e- mail: ulrike.broemel@hwk-dresden.de)
  • Wpis do Rejestru Izby Rzemieślniczej (osoba odpowiedzialna: Stefan Lehmann, telefon 49 351 4640-455, e-mail: stefan.lehmann@hwk-dresden.de)

Dalsze pytania prosimy kierować do naszego Referatu ds. stosunków międzynarodowych, Jana Westphälinger (języki kontaktowe: angielski, czeski).

Kontakt

Izba Rzemieślnicza w Dreźnie
Am Lagerplatz 8
01099 Drezno

Telefon: +49 (0)351 4640-30
Faks: +49 (0)351 4719188

Wyślij e-mail
Strona internetowa: www.hwk-dresden.de