Řemeslnická komora (HWK) Drážďany


O nás

O nás

Řemeslnická komora (HWK) Drážďany je veřejnoprávní subjekt. Zastupuje zájmy řemeslníků ve vládním obvodu Drážďany.

Řemeslnická komora (HWK) Drážďany je veřejnoprávní subjekt. Zastupuje zájmy řemeslníků ve vládním obvodu Drážďany. Díky počtu 22 700 členských podniků, které zaměstnávají přibližně 125 000 zaměstnanců, patří k řemeslnickým komorám s největším počtem členů ve východním Německu.

Řemeslnická komora se kromě právních a ekonomických služeb věnuje také poradenství pro vzdělávací podniky, učňovská střediska a vzdělávací instituce pro odborné vzdělávání. Mezi úkoly řemeslnické komory patří rovněž dozor nad vzděláváním a provádění zkoušek. Ve vzdělávacích střediscích komory v Drážďanech, Großenhainu a Pirně jsou nabízeny četné možnosti dalšího vzdělávání, a to od odborných kurzů přes kurzy pro mistry až po studium pro zvyšování kvalifikace v zaměstnání.

Členství řemeslných podniků v řemeslnické komoře je stanoveno zákonem a upraveno v řemeslnickém řádu (HwO). Zápis do rejstříku řemeslníků musí být proveden před začátkem vykonávání samostatného řemesla nebo živnosti. Teprve tímto zápisem je dovoleno samostatné provozování vázaného řemesla.

Komora úzce spolupracuje nejen se zeměmi jako Polsko a Česká republika, s nimiž geograficky sousedí, ale také například s Francií. Již léta se koná pravidelná výměna učňů s těmito zeměmi.

Další oblasti, ve kterých působí řemeslnická komora v mezinárodním měřítku nebo je aktivní pro zájemce ze zahraničí:

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na náš odbor mezinárodních vztahů – paní Jana Westphälinger (kontaktní jazyky angličtina/čeština).

Kontakt

Řemeslnická komora Drážďany
Am Lagerplatz 8
01099 Drážďany

Telefon: +49 (0)351 4640-30
Telefax: +49 (0)351 4719188

Odeslat e-mail
Internet: www.hwk-dresden.de